GYES

Ausztriában a GYES igénylése azután a gyermek után lehetséges, amely után az osztrák munkaviszony jogán jár az osztrák családi pótlék. Az ausztriai GYES-t a gyermek 6 hónapos koráig visszamenőleg lehet kérvényezni.

Az igény benyújtás további feltételei:

  • ausztriai családi pótlék igénylésének beadása
  • közös bejelentett lakcím a gyermekkel
  • folyósítása alatt az igénylő éves jövedelme nem lépheti túl a 16. 200 Eurót
  • várandós gondozásikönyv / gyermek eü. kiskönyv (5-5 vizsgálat pecsétjével ellátva), Ausztriában szülés esetén Mutter Kind Pass
  • GYES igénylés minden esetben csak egy (a legkisebb gyermek) után vehető igénybe
  • különélő szülőknél a gyermekfelügyeletről szóló igazolás (ebben az esetben az igénylő szülő a családi pótlékra jogosult szülő lehet kizárólag)

GYES-t a tartományilag illetékes egészségpénztár (Gesundheitskasse) fizeti ki.

Ausztriában szülés esetén a terhességi-gyermekágyi segélyt (Wochengeld) folyósító egészségbiztosítási szerv lesz az illetékes, illetve az, amelyiknél az igénylő biztosított vagy legutoljára biztosítva volt; ennek hiányában, amelyiknél a másik szülő biztosított vagy legutoljára biztosítva volt.

A GYES a családi pótlék elbírálásától függ. Az egészségbiztosítási pénztár (Krankenkasse) mindig megvárja a családi pótlékról szóló határozatot, és a Finanzamt értesítésében vagy határozatában foglalt időtartamhoz igazodik (a választott verzió keretein belül).

 Amennyiben családi pótlék különbözet jár az igénylőnek, úgy a GYES is évente utólag, egy összegben kerül kifizetésre. Ha a családi pótlék teljes összegének kifizetése jár Ausztriából, akkor a GYES-t havonta utólag utalják a megadott bankszámlára, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig.

A családi pótlékkal ellentétben a GYES-t a nem csak az ausztriai munkaviszonnyal rendelkező szülő, hanem a gyermekkel otthon lévő szülő is megigényelheti. A jövedelemkorlát (16.200 Euró) miatt ezt a lehetőséget érdemes választani.

2017 március 1-jétől az átalánymodellt (4 különböző átalány alapján lehetett igényelni) felváltja az ún. “GYES-számla” (KBG-Konto). A jövedelemalapú igénylés is megmarad opciónak, de hozzáigazítják az új modellhez.


Partnerschaftsbonus: Amennyiben mindkét szülő közösen (egymás között megosztva min. 40-60%-ban) kérvényezi a gyest, így lehetőség lesz extra kifizetések megigénylésére is, összesen 1.000 € értékben.

GYES kifizetésének menete:

Ahogy a családi pótlék kifizetésénél, ebben az esetben is munkaviszony függő, hogy melyik EU állam fizeti ki a GYEST. Amennyiben az egyik szülőnek van magyar munkaviszonya, úgy Ausztriából a különbözetre lesz jogosult az igénylő. Magyarországon a gyermek 3 éves koráig összesen kifizetett CSED, GYES és GYED összegeit éves szinten kiszámolva kerül megállapításra az osztrák GYES. Ennek megfelelően a Krankenkasse megvizsgálja, majd a Magyar Államkincstár aktuális adatai alapján megbecsülik, hogy a három év alatt összesen mekkora összeget folyósítanak Magyarországról, majd ezt az összeget kivonják az Ausztriában választott GYES időtartamnak megfelelő teljes összegből és az így kapott összeget osztják el az osztrák verziónak megfelelő napok számával és ezt szorozzák 365-tel, így jön ki az egy éves különbözet összege.

A GYES-t a családi pótlék különbözeti igényléséhez hasonlóan a magyar GYES vagy GYED és az osztrák GYES különbözeteként évente egyszer fizetheti ki az illetékes Krankenkasse, amennyiben az egyik szülő rendelkezik magyar jogviszonnyal. Ha nem volt magyar munkaviszony és csak a GYES-re van jogosultság, megszűntetik az ellátást Magyarországról és csak Ausztriából kerül kifizetésre a GYES.

Jövedelemalapú gyes

Elsősorban azoknak a szülőknek javasolt akiknek magasabb a bruttó jövedelmük, valamint rövidebb időn belül újra munkába akarnak állni. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő a Mutterschutz előtti 6 hónapban 2 hétnél hosszabb idejű megszakítás nélkül dolgozott. Napi összege a Wochengeld 80%-a, de legfeljebb napi 66 €, vagy havi 2.000 €. Az igénylés időtartama egy igénylő szülő esetén 365 nap, de legfeljebb a gyermek 1 éves koráig tart. Mindkét szülő igénylése esetén 426 nap, de legfeljebb a gyermek 14 hónapos koráig lehetséges