Családi pótlék

–       A családi pótlék az osztrák családtámogatási rendszer egyik legfontosabb alapköve.

–       A családi pótlékot az adóhivatal – Finanzamt – bírálja el és fizeti ki.

–       Alapvetően a családi pótlék alanyi jogon jár a jövedelemtől függetlenül, amennyiben a család életvitelének a központja Ausztriában található és a gyermek a szülővel közös háztartásban él.

–       A családi pótlékra a tövény kifejezett szándékára az anya jogosult.

–       Abban az estben, ha a gyermek nem közös háztartásban él igényelheti meg az a személy aki a gyermek életfenntartási költségeit túlnyomó részben finanszírozza.

–       Kivételes esetekben a gyermek a családi pótlékot magának is igényelhet, amennyiben a szülők nem járulnak hozzá a gyermek éltfenntartási költségeihez.

–       A családi pótlék a gyermek után minden egyéb feltétel nélkül a 18. betöltött életévéig jár.

–       A felnőtt korú – 18. életévét betöltött  – gyermeknek, amennyiben nappali tagozaton szakmai képzésben vesz részt, úgy a betöltött 24. életévéig jár a juttatás.

–       Amennyiben a gyermek katonai sorszolgálatot vagy azt helyettesítő civil szolgálatot teljesít, vagy felsőfokú képzésben veszt részt, melyet abban az évben megkezd, amikor  19.  életévét betölti, úgy kitolódik a jogosultság a gyermek 25. életévének a betöltéséig.

–       Tartósan fogyatékos gyermekek részére az osztrák állam emelt családi pótlékot fizet. Amennyiben az emelt családi pótlékra jogosult a gyermek, úgy a jogosultság vége a 25. életév betöltése. A pótlék összege 155,9.- Euro/hó.

–       Akkor jár 25 éves korig a családi pótlék a gyermek után , ha a gyermeknek gyermeke született, vagy abban az évben amikor a 24. életévét betölti, terhes volt.

–       A családi pótlék összege:

–       születéstöl 3 éves korig  – 114 €
–       3 éves kortól – 121,9 €
–       10 éves kórtól   – 141,5 €
–       19 éves kórtól  – 165,1 €

–       Ehhez minde esetbe a családi pótlék összegével közösen egy további juttatás az ún. Kiderabsatzbetrag is kifizetésre kerül ennek összeg 58,40.- Euro, ezt nem kell külön kérvényezni.

–       Több gyermek esetén a családi pótlék összege a következöképpen emelkedik:

–       a) két gyermek esetén 7,1 € minden gyermek után

–       b) három gyermek esetén  17,4 € minden gyermek után

–       c) négy gyermek esetén  26,5 € minden gyermek után

–       d) öt gyermek esetén 32 € minden gyermek után

–       e) hat gyermek esetén  35,7 € minden gyermek után

–       f) hét vagy több gyermek esetén 52 € minden gyermek után

–       Iskolakezdési támogatás szintén a családi pótlékkal kerül kifizetésre minden gyermek után a 6 és 15 éve életkor között mindig szeptemberben 100.- Euro összegben

–       Amenniyben a gyermek saját jövedelemmel rendelkezik, úgy 18 éves korig ezt nem veszik figyelembe és a gyermek jogosult a családi pótlékra. Amennyiben –  jövedelemszerzés esetén – a 19. életévének betöltése utána  a gyermek jövedelme 13. és 14. havi fizetés nélkül meghaladja a 10.000.- Euro-t , úgy a családi pótlékra már nem jogosult.

A nem Ausztria területén élő EU és EWR polgárok gyermekei utáni jogosultság a családi pótlékra:

–       Amnnyiben a család éltevitelének a központja nem Ausztria területén van, úgy az európai családtámogatási jogszabályok az irányadóak. Az európai rendelet száma: EWG No: 883/04

–       Egy munkavállaló vagy vállakozó alapvetően jogosult a családi pótlékra abban az államban, ahol munkavégzést végzi, akkor is ha a család egy másik EU vagy EWR tagállamban tartózkodik.

–       Amnnyiben azonban két állam jogosultsága egyszerre lép fel, mert pl. az egyik szülö az egyik államban a másik egy másik államban végez jövedelmszerző tevékenységet, úgy a “lakóhely elv” kerül alkalmazásra. Vagyis elsődlegesen az az állam fizeti ki a családi juttatást, amelyikben a család él, a másik állam azonban köteles kiegészíteni arra az összegre, amennyit az ott élő családok kapnak.

–       Amennyiben egy EU/EWR polgár Ausztriában letelepedik, úgy alanyi jogon jogosult a családi póltékra, amennyiben az életfenntartáshoz elegendő jövedelmet vagy vagyont tud felmutatni, valamint a kérlemező és a gyermek Ausztriában betegellátásra jogosult.

–       Ausztriában fennálló tanulói jogviszony után nem jár a családi pótlék.