Családi pótlék

A családi pótlék az osztrák családtámogatási rendszer egyik legfontosabb alapköve.

A családi pótlékot az osztrák adóhivatal – Finanzamt – bírálja el és fizeti ki.

Alapvetően a családi pótlék alanyi jogon jár a jövedelemtől függetlenül, amennyiben a család életvitelének a központja Ausztriában található és a gyermek a szülővel közös háztartásban él.

A családi pótlékra a törvény kifejezett szándékára az anya jogosult.

Abban az estben,- ha a gyermek nem közös háztartásban él,- igényelheti meg az a személy, aki a gyermek életfenntartási költségeit túlnyomó részben finanszírozza.

Kivételes esetekben a gyermek a családi pótlékot magának is igényelhet, amennyiben a szülők nem járulnak hozzá a gyermek életfenntartási költségeihez.

A családi pótlék a gyermek után minden egyéb feltétel nélkül a 18. betöltött életévéig jár.

A felnőtt korú – 18. életévét betöltött  – gyermeknek, amennyiben nappali tagozaton szakmai képzésben vesz részt, úgy a betöltött 24. életévéig jár a juttatás.

Amennyiben a gyermek katonai sorszolgálatot vagy azt helyettesítő civil szolgálatot teljesít, vagy felsőfokú képzésben veszt részt, melyet abban az évben megkezd, amikor  19.  életévét betölti, úgy kitolódik a jogosultság a gyermek 25. életévének a betöltéséig.

Tartósan fogyatékos gyermekek részére az osztrák állam emelt családi pótlékot fizet. Amennyiben az emelt családi pótlékra jogosult a gyermek, úgy a jogosultság vége a 25. életév betöltése. A pótlék összege 155,9.- Euro/hó.

Akkor jár 25 éves korig a családi pótlék a gyermek után , ha a gyermeknek gyermeke született, vagy abban az évben amikor a 24. életévét betölti, terhes volt.

2019. január 1-jétől az osztrák kormány indexálta az EU más tagállamából munkát vállalók gyermekeinek a családi pótlék összegét, amennyiben a gyerekek nem Ausztriában élnek közösen az igénylővel. Az életbe lépett változás elszenvedői főként a kelet-európai munkavállalók, mint mi, magyarok.

Az indexálás szerint a családi ellátás összegét a gyermek lakóhelye szerinti árszínvonalhoz igazítják, így minél alacsonyabb az árszínvonal, annál alacsonyabb lesz az indexálás utáni családi ellátás összege Ausztriából. Így Magyarországon nagyjából a felére csökken a családi ellátás összege.

Az Európai Bizottság 2020 októberében elindította az Ausztria elleni jogsértési eljárás megkezdését az indexálással kapcsolatban.

–       A családi pótlék összege:

–       születéstől 3 éves korig  – 114 €
–       3 éves kortól – 121,9 €
–       10 éves kortól   – 141,5 €
–       19 éves kortól  – 165,1 €

Indexálás után:

–       születéstől 3 éves korig  – 64,07 €
–       3 éves kortól – 68,51 €
–       10 éves kortól   – 79,52 €
–       19 éves kortól  – 92,79 €

Ehhez minden esetben a családi pótlék összegével együtt egy további juttatás az ún. Kinderabsetzbetrag is kifizetésre kerül. Ennek összeg 58,40.- Euro, indexálás után pedig 32,82 €, ezt nem kell külön kérvényezni.

–       Több gyermek esetén a családi pótlék összege a következőképpen emelkedik:

–       a) két gyermek esetén 7,1 € minden gyermek után – indexálva 3,99 €

–       b) három gyermek esetén  17,4 € minden gyermek után – indexálva 9,78 €

–       c) négy gyermek esetén  26,5 € minden gyermek után – indexálva 14,89 €

–       d) öt gyermek esetén 32 € minden gyermek után – indexálva 17,98 €

Iskolakezdési támogatás szintén a családi pótlékkal együtt kerül kifizetésre minden gyermek után 6 és 15 éves életkor között, mindig szeptemberben 100.- Euro összegben, ez indexálás után 56,20 €-ra csökkent.

Ha a család közös lakcíme (ahol a gyermek az igénylővel igazoltan közös háztartásban él) Magyarországon van, a családi pótlékot két különböző módon fizethetik ki Ausztriában:

  • Teljes összegű kifizetés: akkor jár, ha egyik szülőnek sincs magyar jogviszonya, így nincs jogosultsága magyar ellátásra sem. Ilyenkor a Magyar Államkincstár automatikusan megszünteti a magyar családi pótlék folyósítást, és a teljes összegű ellátás Ausztriából jár.
  • Különbözeti kifizetés: ez a magyar családi pótlék és a teljes osztrák családi pótlék különbözetét jelenti. Különbözeti kifizetés van minden olyan esetben, ahol a gyermek valamelyik szülője magyar jogviszonnyal rendelkezik (alkalmazotti munkaviszony, vállalkozói, munkanélküli ellátás, nyugdíj, stb.). Ebben az esetben nem lehet a magyar családi pótlékot lemondani, még akkor sem, ha valamelyik szülő lakhelye és/vagy munkaviszonya nem ismert. Ezt a Magyar Államkincstár az Egészségbiztosítóval együtt vizsgálja ki.

Ha Ausztriában megszűnik a munkaviszony és nincs jogosultsága a családi pótlékot igénylő szülőnek munkanélküli ellátásra, a jogviszony megszűnése napjától nem jár családi pótlék. Amennyiben az igénylő havonta kapja a juttatást, célszerű azonnal jelezni a munkaviszony megszűnését az osztrák kifizetőhelynek (finanzamt), különben a jogosultság nélküli időszakra kifizetett ellátást visszafizettetik. Ekkor Magyarországon újra kérelmezni kell a családi pótlékot.

Fontos! Ausztriában a családi pótlékot visszamenőleg 5 évre lehet igényelni, ezzel szemben Magyarországon visszamenőleg csak 2 hónapra lehet beadni a kérelmet!

Amennyiben a gyermek saját jövedelemmel rendelkezik, úgy 18 éves korig ezt nem veszik figyelembe és a gyermek jogosult a családi pótlékra. Amennyiben –  jövedelemszerzés esetén – a 19. életévének betöltése utána  a gyermek jövedelme 13. és 14. havi fizetés nélkül meghaladja a 10.000 €-t , úgy a családi pótlékra már nem jogosult.

A nem Ausztria területén élő EU és EWR polgárok gyermekei utáni jogosultság a családi pótlékra:

Amennyiben a család életvitelének a központja nem Ausztria területén van, úgy az európai családtámogatási jogszabályok az irányadóak. Az európai rendelet száma: EWG No: 883/04

Egy munkavállaló vagy vállalkozó alapvetően jogosult a családi pótlékra abban az államban, ahol a munkavégzést végzi, akkor is ha a család egy másik EU vagy EWR tagállamban tartózkodik.

Amennyiben azonban két állam jogosultsága egyszerre lép fel, mert pl. az egyik szülő az egyik államban, a másik egy másik államban végez jövedelemszerző tevékenységet, úgy a “lakóhely elv” kerül alkalmazásra. Vagyis elsődlegesen az az állam fizeti ki a családi juttatást, amelyikben a család él, a másik állam azonban köteles kiegészíteni arra az összegre, amennyit az ott élő családok kapnak.

Amennyiben egy EU/EWR polgár Ausztriában letelepedik, úgy alanyi jogon jogosult a családi pótlékra, amennyiben az életfenntartáshoz elegendő jövedelmet vagy vagyont tud felmutatni, valamint a kérelmező és a gyermek Ausztriában betegellátásra jogosult.

Ausztriában fennálló tanulói jogviszony után nem jár a családi pótlék.